Boeddha

We zijn dol op Boeddha’s bij Juul’s Kruidenhoekje en u zult dan ook bij ons vele soorten en maten aantreffen. Aangezien we bij een behoorlijk aantal groothandels inkopen, kunnen we ook voor u opzoek gaan naar een bepaalde Boeddha, indien gewenst.

 

Afbeeldingsresultaat voor boeddhabeeld

 

In de Westerse wereld denkt men soms dat het zelf kopen van een Boeddha ongeluk brengt…
Hier geloven wij niet in. Een Boeddha koop je puur op gevoel. En meestal wordt een Boeddha inderdaad gekocht voor iemand die men liefheeft. Maar je mag hem gerust zelf houden. Een Boeddha brengt namelijk heel veel geluk, hij staat voor symbolische genezing, voor liefde voor de ander, bescherming maar ook voor eigenwaarde en voor verbinding in een vriendschap. Het kopen van een Boeddha brengt dus nooit ongeluk.

 

Yogiman (orang malu)  Yogiman vindt zijn oorsprong in landen als Indonesië en India en stelt een in zichzelf gekeerde, mediterende man voor. Hij wordt ook wel de “Weeping Buddha” genoemd, Boeddha die huilt om het leed van de wereld. Maar Yogiman is in zijn hart gelukkig, hij heeft vrede met zichzelf gevonden. Wie hem beter aankijkt ontdekt zijn lachende gezicht: de handen zijn tanden, het hoofd is zijn neus en de oren zijn de ogen. De achterkant herbergt de vorm van een hart; dit staat voor leven en kracht. De armen hebben de vorm van een foetus; dit staat voor reinheid en een nieuw begin.Yogiman 5cm

Van Yogiman wordt gezegd dat hij al het kwade buiten de deur houdt wanneer hij met zijn rug naar de hoofdingang toe wordt geplaatst. Door dagelijks over de rug van Yogiman te aaien en door hem goed te behandelen worden volgens de legende zorgen weggenomen en groeit het zelfvertrouwen.

 

Lachende Boeddha

Ook wel “dikbuik Boeddha” genoemd. Dit zijn Chinees-boeddhistische godenbeelden van rijkdom, voorspoed en geluk. De Chinese naam luidt Pu-Tai-Ho-Shang. Een lachende Boeddha staat voor geluk, blijheid, succes, welvaart en voorspoed. Men gelooft dat het meer geluk brengt als je af en toe over de dikke buik van Boeddha wrijft.

 

Uiterlijke kenmerken:

 • Een bolvormige uitwas op het hoofd vormt het symbool van zijn grotere inzicht. Dit uitstulpsel is vermoedelijk afkomstig van een aloude hindoeïstische gewoonte van asceten om het haar in een knot op het hoofd te binden. Boeddha heeft ook een aantal jaren als asceet geleefd.
 • Lange oorlellen, veroorzaakt door het dragen van zware oorsieraden, als teken van zijn koninklijke afkomst.
 • De beelden hebben de ogen altijd gesloten. Dit symboliseert een houding van ingekeerdheid, ofwel een meditatiehouding.

 

Mudra Een van de karakteristieken van Boeddhabeelden en van andere boeddhistische figuren, is de houding van de handen, de mudra. Iedere mudra heeft zijn eigen betekenis. Dit zijn de meest voorkomende.

 

Dharmachakramudra Twee handen voor de borst met de wijsvingers en de duimtoppen tegen elkaar gedrukt. Deze houding symboliseert het het in beweging zetten van het Wiel van de Leer. Deze houding zie je vooral bij beelden die de historische boeddha, Shakyamuni, voorstellen op het moment van de eerste prediking, en bij beelden van de hemelse boeddha van het Centrum (het heelal), Vairochana genaamd. 

 

Bhumisparshamudra De rechterhand omlaag met de vingers naar beneden gericht en de handpalm naar het lichaam gekeerd. Deze houding symboliseert de aanraking van de aarde. De houding verwijst naar het moment dat de historische Boeddha de verlichting bereikte en daarbij de Aarde als getuige aanriep. Ook typeert deze houding de hemelse boeddha van het Oosten, Akshobhaya.

 

Varadamudra De rechterhand omlaag met de vingers naar beneden en de handpalm naar buiten gekeerd. Dit is de handhouding van zegen en vrijgevigheid. Hij toont de historische Boeddha in zijn dagelijkse activiteiten van zegenen, vrijgevigheid en afstandelijkheid. Ook hoort deze houding bij de hemelse Boeddha van het Zuiden, Ratnasambhava.

 

Dhyanamudra Beide handen in elkaar gevouwen in de schoot – de historische Boeddha in dagelijkse meditatie. Daarnaast is deze houding verbonden met de hemelse Boeddha van het Westen, Amitabha.

 

Abhayamudra De rechterhand opgeheven tot de hoogte van de borst, met de handpalm naar buiten gekeerd. Dit is de handhouding van geruststelling. Hij hoort bij de historische Boeddha in zijn dagelijkse activiteit van geruststelling en bij de hemelse Boeddha van het Noorden, Amoghasiddhi.

 

Vitarkamudra De rechterhand opgeheven, de handpalm naar buiten gekeerd met duim en wijsvinger naar elkaar toe gebogen. Dit is de houding van redenering, onderwijzen en discussie. Gewoonlijk zie je die bij voorstellingen van de historische Boeddha in allerlei scènes van prediking.

 

Boeddhabeelden kunnen allerlei attributen in hun handen hebben die verschillende symbolische betekenissen hebben, zoals:

 • een schaal in de hand is vaak voor aalmoezen;
 • de wilgentak geeft het vermogen aan om demonen en natuurrampen af te wenden;
 • pijl en boog duiden op het vermogen zich met anderen te verbinden en effectief baat te vinden bij vele leraren en vrienden;
 • de bijl symboliseert het vermogen om persoonlijke problemen te overwinnen;
 • de bel geeft met de klank die langzaam uitsterft het vergankelijke karakter van alles aan;
 • de lotusbloem staat voor zuiverheid, verlichting, barmhartigheid en mededogen;
 • de soetrarol bevat de leerstelling van Boeddha;
 • de sistrum, de staf met ringen, weerspiegelt mededogen en het vermogen alle wezens te beschermen;
 • een schelp symboliseert het eeuwige oergeluid.

 

 

Buddha Quotes